Louan Tzoulis (Albania)

 

Ledo Ivo (Brazil)

 

Tsvetanka Elenkova (Bulgaria)

 

Iana Bukova (Bulgaria)

 

Anne Carson (Canada)

 

Niki Marangou (Cyprus)

 

Marios Michaelides (Cyprus)

 

 

Giorgos Moleskis (Cyprus)

 

Ellie Peonidou (Cyprus)

 

Mehmet Yashin (Cyprus)

 

(no photo available)

Mathilde Walter Clark (Denmark)

 

Pierre Assouline (France)

 

Titos Patrikios (Greece)

 

Yiorgos Scabardonis (Greece)

 

Ersi Sotiropoulos (Greece)

 

Thanassis Valtinos (Greece)

 

Zyranna Zateli (Greece)

 

Mary O'Malley (Ireland)

 

Franco Loi (Italy)

 

Homero Aridjis (Mexico)

 

Santiago Roncagliolo (Peru)

 

Adam Zagajewski (Poland)

 

Vera Pavlova (Russia)

 

Moma Radic (Serbia)

Tomaz Salamun (Slovenia)

 

Fernado Arrabal (Spain)

 

Alicia Stallings (USA)